top of page

PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Huidverzorgingspraktijk Eline verwerkt van haar klanten. Wanneer er een online afspraak wordt gemaakt bij Huidverzorgingspraktijk Eline, of om een andere reden persoonsgegevens aan Huidverzorgingspraktijk Eline worden verstrekt, geef je automatisch toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Eline adviseert je om het Privacyverklaring door te lezen, deze liggen ook schriftelijk in de praktijk.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Huidverzorgingspraktijk Eline

Weteringallee 55

8064HB Zwartsluis

KvK: 63896826


De praktijk is bereikbaar via:

06 372 797 84

info@verzorgingspraktijk-eline.com


2. Welke gegevens verwerkt Huidverzorgingspraktijk Eline en voor welk doel.
2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
- Voor- en achternaam, geboortedatum
- Adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
- Telefoonnummer,  e-mailadres,

- Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier

- Voor – en na foto’s

2.2 Huidverzorgingspraktijk Eline  verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
- Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Huidverzorgingspraktijk Eline
- Je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

- Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van jou.

- Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het voeren van een complete administratie. Alleen deze gegevens worden gedeeld met de boekhouder van Huidverzorgingspraktijk Eline.

 

E-mail berichtgeving:

Huidverzorgingspraktijk Eline gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Huidverzorgingspraktijk Eline. Afmelding voor deze e-mail is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de e-mail.

 

3. Bewaartermijnen

Huidverzorgingspraktijk Eline verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd. Gegevens van cliënten die langer dan één jaar niet in de praktijk zijn geweest worden vernietigd.

  

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

4.1 Via de eigenaresse van Huidverzorgingspraktijk Eline kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Huidverzorgingspraktijk Eline zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

4.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met Eline.

4.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Huidverzorgingspraktijk Eline je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

4.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van  Huidverzorgingspraktijk Eline via info@verzorgingspraktijk-eline.com of 06 372 797 84.

 

5. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website en Social Media (Facebook) bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.

bottom of page