PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Huid- & voetverzorgingspraktijk Eline verwerkt van haar klanten. Wanneer er een online afspraak wordt gemaakt bij Huid- & voetverzorgingspraktijk Eline, of om een andere reden persoonsgegevens aan Huid- & voetverzorgingspraktijk Eline worden verstrekt, geef je automatisch toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Eline adviseert je om het Privacyverklaring door te lezen, deze liggen ook schriftelijk in de praktijk.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Huid- & voetverzorgingspraktijk Eline

Weteringallee 55

8064HB Zwartsluis

KvK: 63896826


De praktijk is bereikbaar via:

06 372 797 84

info@verzorgingspraktijk-eline.com


2. Welke gegevens verwerkt Huid- & voetverzorgingspraktijk Eline en voor welk doel.
2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
- Voor- en achternaam, geboortedatum
- Adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
- Telefoonnummer,  e-mailadres,

- Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier

- Voor – en na foto’s

2.2 Huid- & voetverzorgingspraktijk Eline  verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
- Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Huid- & voetverzorgingspraktijk Eline
- Je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

- Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

- Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het voeren van een complete administratie. Alleen deze gegevens worden gedeeld met de boekhouder van Huid- & voetverzorgingspraktijk Eline.

 

E-mail berichtgeving:

Huid- & voetverzorgingspraktijk Eline gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Huid- & voetverzorgingspraktijk Eline. Afmelding voor deze e-mail is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de e-mail.

 

3. Bewaartermijnen

Huid- & voetverzorgingspraktijk Eline verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

  

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

4.1 Via de eigenaresse van Huid- & voetverzorgingspraktijk Eline kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Huid- & voetverzorgingspraktijk Eline zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

4.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

4.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Huid- & voetverzorgingspraktijk Eline je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

4.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van  Huid- & voetverzorgingspraktijk Eline via info@verzorgingspraktijk-eline.com of 06 372 797 84.

 

5. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website en Social Media (Facebook) bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.

 

OPENINGSTIJDEN

op afspraak

Ma.  
Di.   
Wo. 

Do. 

Vr.

09. 00 - 16. 00

09. 00 - 12. 00

13. 30 - 21. 30

gesloten

09. 00 - 16. 00

ADRES

route

Weteringallee 55

8064HB Zwartsluis

 

06 - 372 797 84

info@verzorgingspraktijk-eline.com

 

© Huid- & voetverzorgingspraktijk Eline.